Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

biplogo

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

czwartek, 18 lipiec 2024

Ilość odsłon

Dzisiaj 2812

Wczoraj 36

Tydzień 2907

Miesiąc 5594

Razem 359323

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE UNPLUGGED.

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU OD 12 – 14 LAT DO UDZUAŁU
W PROGRAMIE UNPLUGGED REALIZOWANYM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM

Charakterystyka programu

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do
młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program będzie realizowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, w formie zajęć warsztatowych dla uczniów oraz spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

Cel programu

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Podstawy teoretyczne programu

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce
 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych
 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej

Tematyka zajęć dla młodzieży

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Tematyka zajęć dla rodziców

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Termin realizacji: listopad, grudzień 2019 roku.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej u osób realizujących program lub telefonicznie 94 36 324 86.